بازخوانی خاطره نگاری شهید دکتر مصطفی چمران از 16 آذر سال 1332 : دانشگاه فنی خوان آلود بود و من هنوز سکوت موحش بعد از رگبار بدنم را می لرزاند

بازخوانی خاطره نگاری شهید دکتر مصطفی چمران از 16 آذر سال 1332 : دانشگاه فنی خوان آلود بود و من هنوز سکوت موحش بعد از رگبار بدنم را می لرزاند
بازخوانی شهید دکتر مصطفی چمران از 16 آذر سال 1332 : دانشگاه فنی خوان آلود بود و من هنوز سکوت موحش بعد از رگبار بدنم را می لرزاند
ادامه مطلب

مروری بر نقاشی های شهید چمران بر اساس سخنان استاد حلیمی

مروری بر نقاشی های شهید چمران بر اساس سخنان استاد حلیمی
تصویرگر حقیقت کلمات (مروری بر نقاشی های شهید چمران) متاسفانه من این سعادت را نداشتم که از نزدیک از وجود بسیار استثنایی دکتر چمران بهره ببرم. با توصیفاتی که از طرف دوستان از شهید چمران شده، خودم را در این رابطه کم توفیق می بینم. از طرف دیگر سعادتمندم به خاطر این که از طریق یکی از بستگان ایشان در طیف خاص دکتر چمران قرار گرفته ام. البته در حاشیه، …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها