پیام مرحوم آیت الله ربانی شیرازی

انالله و انا الیه راجعون

    دکتر چمران فرزند دلاور مخلص و فداکار اسلام پس از دلاوری ها و حماسه آفرینی ها شربت شهادت نوشید و به سرای ابدیت شتافت و به خداوند رئوف و رحیم پیوست دکتر چمران با روحیه بس قوی در طول مدت جنگ با صدام ملحد در جبهه مقدم به جانبازی و ایثارگری مشغول بود و مقاومت در برابر دشمنان اسلامی را بر همه چیز ترجیح داد.

    آسیبی که در مرتبه اول به او رسید او را از انجام وظیفه و جانبازی باز نداشت. خدایش با شهدا و صالحین محشور فرماید. اینجانب شهادت این سرباز اسلام و شهادت کسانی که در ظرف چند روز در برابر ضد انقلاب مقاومت نموده ان، به امام امّت و جامعه اسلام ایران تسلیت عرض می نمایم و از خداوند پیروزی مسلمانان را در همه جبهه ها خواستارم.

ربانی شیرازی ۶۰/۴/۱