پیام شهید محمد علی رجایی

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدالله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

    برادر متعهد و مسلمان ما دکتر مصطفی چمران نماینده امام در شورای عالی دفاع و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که از آغاز تجاوز وحشیانه صدام کافر با تمام اخلاص و ایثار و با همه توان رزمی خویش در جبهه نبرد حق علیه باطل برای رضای خدا و به خاطر اسلام و در جهت اهداف انقلاب اسلامی می جنگید، شهید شد.

    چمران فرزند قهرمان و دلاور امت مسلمان ایران بیعت خویش را با اسلام، امام و امت تا پای جان و تا آخرین قطره خون صمیمی و استوار و ایثارگر به انجام رساند. ایت مرد میدان آتش و خون در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی همه لحظات عمر خود را در راه دفاع از اسلام و آرمان های انقلابی اسلامی صرف کرد و سرانجام با عشق به اسلام و امام امت به کاروان شهیدان اسلام پیوست.

    این مرد همیشه در سنگر، این سرباز دلاور اسلام، این فرزند و مرید صمیمی و صادق امام، نمونه بارز یک سرباز متعهد و فداکارمسلمان بود. او فرمانده لایقی بود که با حضور مستمر و مداوم خویش در سنگر و جبهه به استقبال شهادت می رفت و به هم رزمان خود درس امید و مقاومت می داد. دلاوری های او در لحظات محاصره پاوه و شجاعتش در پهنه نبرد سوسنگرد، طعم تلخ شکست و حقارت را در کام ضد انقلاب و دشمن کافر فرو ریخت و جلوه باشکوهی از ایمان و ایثار را به نمایش گذاشت اینک آن قامت همیشه استوار و آن چهره مهربان و مصمم در خاک پاک میهن اسلامی ما فرو غلطیده است اما قطره قطره خون پاکش فریاد می کشد که چمران نه به خاطر خاک ، که به خاطر اسلام جنگید و شهید شد.

    دولت جمهوری اسلامی ایران شهادت این سرباز فداکار اسلام و قهرمان عرصه پیکار حق علیه باطل را به محضر امام و امت شهید پرور و خانواده او و همه هم رزمانش تبریک و تسلیت گفته و به خاطر فقدان این نمونه مسلمانی و شرف آزادگی اندوهگین و سوگوار است. اطمینان دارد که سلاح آتشین چمران و کوله بار ایمان وی تا لحظه اهتزاز پرچم خونین اسلام در جهان بر دست و دوش هم رزمانش باقی خواهد ماند. به امید پیروزی اسلام و مسلمین.

محمد علی رجایی

نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران