پیام شهید بهشتی

بسمه تعالی

 

شهادت برادر مجاهد دکتر مصطفی چمران نماینده امام در شورایعالی دفاع و مجاهدان جان باز دیگر در جبهه دهلاویه را به حضور امام و امت شهید پرور و خانواده گرامی آنان تبریک و تسلیت می گویم و از خدای متعال مسئلت دارم که او و همه شهدای عزیزمان را در صف پر افتخار شهیدان اسلام و شهیدان کربلا منزلت رفیع عنایت فرماید.

 

سید محمد حسینی بهشتی 

۶۰/۳/۳۱