حکم انتصاب آقای مصطفی چمران به سمت مشاور شورای عالی دفاع ملی | ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸

 

بسم الله الرحمن الرحیم‌
جناب آقای دکتر مصطفی چمران- ایّده الله تعالی‌
برای تشکیل شورای عالی دفاع ملی بر مبنای اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به عنوان مشاور از طرف این جانب منصوب می‌شوید.
و در این موقع چون در وضع استثنایی هستیم، لازم است هر هفته با بررسی کامل و با کمال دقت رویدادهای داخلی ادارات مختلف ارتش را برای این جانب ارسال دارید.
به تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1359
روح الله الموسوی الخمینی‌


جلد ۱۲ صحیفه امام خمینی (ره) ، صفحه 282

 

حکم انتصاب آقای مصطفی چمران به سمت مشاور شورای عالی دفاع ملی | ۲۰ اردیبهشت