پیام خانواده امام موسی صدر به مناسبت سالگرد شهادت دکتر چمران

بسم الله الرحمن الرحیم

    «او در حیات با نور معرفت و پیوستگی به خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد برخاست و جان خود را نثار کرد. او سرافرازی زیست و با سرافرازی شهید شد و به حق رسید.» 

از پیام امام خمینی به مناسبت شهادت دکتر چمران

 

بسیارند چهره هایی که در طول زندگی ، بر ما اثری می گذراند که هرگاه آن درسی را که از آنان آموخته ایم بیاد می آوریم و عمل می کنیم ، سپاسشان می گذاریم و رحمتشان می فرستیم ، اما کم اند کسانی که بودنشان تمام درس است و آن قدر درخشان و موثر که شناختشان انقلابی در بینش و کنش ما ایجاد می نماید.

    دکتر مصطفی ما یکی از این چهره های کمیاب بود که نمی شد با او بود و منقلب نشد.

    حضور او در لبنان که به دعوت امام موسی صدر رهبر شیعیان محروم لبنان انجام گرفت ، در جهت شکوفایی ابعاد انسانی روح دکتر که زمینه ای مساعد بر ای تکامل یافته بود و سپس در جهت پرورش روح های متعالی و مبارزین راستین اثری فوق العاده داشت. دکتر چمران در امر سازماندهی جنبش امل نقش موثر داشت و پس از ربوده شدن امام موسی صدر رهبر جنبش امل، به عنوان  یکی از کادرهای اصلی رهبری  جنبش برگزیده شد. در مقام مدیریت موسسه صنعتی جبل عامل، این موسسه را به صورت یک مرکز انسان سازی درآورد و در جبهه های جنوب لبنان در جنگ با اسرائیل ، نمونه ای از رشادت و فداکاری برای دیگر مبارزین بود. اما بارزترین اثر عظمت روح دکتر همانا تاثیر عمیقی بود که در یاران خود به جای می نهاد. در پرتو رهبری امام موسی صدر و مجاهدت های شهید عزیزمان دکتر چمران است که هنوز محرومین شیعه لبنان هم چنان راه اسلام و حقیقت را چه در لبنان و چه در ایران با پایمردی تداوم می بخشند.

    حضور دکتر چمران در ایران نیز برای دفاع از حق و حقانیت انقلاب اسلامی ایران سبب خیر بود و مجاهدت های  وی چه در صحنه های جنگ و چه در دفاع از کلمه حق در هر جا و در هر مقامی ، درسی فراموش ناشدنی از صداقت و ایثار اسلامی عرضه می داشت. موضع گیری قاطعانه وی در قضیه اسارت مظلومانه امام موسی صدر در زندان قذافی ، نمونه ای از صداقت و وفای استثنایی او نسبت به جانبداری از حقیقت به شمار می رود. پیروزی در جبه های جنگ حق اسلام علیه کفر صدامیان نیز تا حد بسیاری مرهون و مدیون ایثارگری و برنامه ریزی دقیق وی در کاربرد تجربه هایش می باشد.

    در سالگرد شهادت دکتر چمران ، در حالی که نزدیک چهار سال از اسارت امام موسی صدر می گذرد، از خداوند مسئلت داریم که در سایه طول عمر و هدایت امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران ، فرجی بر قضیه امام موسی صدر و مسئله شیعیان محروم لبنان برساند و ما را شایسته آن نماید که درس های انسان سازی را که از جهاد و مبارزه در راه حق از وجود پر برکت شهید دکتر مصطفی چمران آموخته ایم ، به عمل در آوریم.

خانواده امام موسی صدر