پیام سفیر (سابق )‌کشور الجزایر به مناسبت سالگرد شهادت دکتر چمران

بسم الله الرحمن الرحیم

  درنخستین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران ، افکار ما متوجه آن برادری است که فرموده علی علیه السلام پر مورد او صدق می نماید : لو لا الاجل الذی کتب لهم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفه عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب ( اگر مرگی که برای آن ها نوشته شده وجود نداشت ، روح آن ها حتی برای یک لحظه به خاطر شوق ثواب و ترس عقاب در جسمشان قرار نمی گرفت )

    من فرصت آشنایی نزدیک با دکتر مصطفی چمران رحمه الله را داشتم و صفات عالیه او را دریافتم .

    از ایمان بسیار عمیق او ،

   صلاحیت های علمی ، فکری و اخلاقی او ،

   شجاعت بی نظیر او در دفاع از مکتب با قلم ، زبان و سلاح ،

    از صفات اصیل انسانی او ،

    تا فداکاری و از خودگذشتگی او را شناختم.

او بهترین سال های جوانیش را در مبارزه و جهاد برای مبدا و هدف خود گذراند ، در تبعید خستگی ناپذیر بود پس از پیروزی انقلاب غرور به او راه نیافت ، در هنگام وزارت ، زندگیش تغییر نیافت. 

و زمانی که ندای دین و وطن به نبرد دعوت کرد، لحظه ای در شتافتن به جبهه تردید ننمود ، و هرگز در زمره آنان در نیامد که من الذین لایرجون لقاءنا و رضوا بالحیاة الدنیا و اطمانوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون  ( .... خواستار ملاقات با ما نیستند و به زندگی دنیوی راضی شدند و از آن اطمینان و ارامش یافتند و آن کسانی که از آیات ما غافل بودند )

    با آنکه انقلاب ایران یکی از مردان کبیرش را از دست داد ،

   با آنکه خاندان چمران به فقدان قوی ترین رکن خود مبتلا شد ،

   و با آنکه الجزایر دوستی عزیز و نبیل را از دست داد ،

   اما برای ما این بس است که او ، به رضایت خدایش نائل شد.

    و بهشت مهمان های پاک را بکف آورد.

پس مبارک باد شهادت بر مصطفی چمران

و مبارک باد بر ایران این شهیدی که اخلص الله بسبحانه فاستخلصه

(برای پروردگار تبارک و تعالی اخلاص نمود پس او را به جوار خود خواند)

 

عبدالکریم غریب

سفیر الجزایر در تهران