" اول عاشق بود و سپس چریک " گفتگوی روزنامه خراسان با امیر خلبان " محمد کریم عابدی"

به مناسبت سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران ، مصاحبه با امیر خلبان محمد کریم عابدی در روزنامه خراسان مورخ 31 خرداد 1400 به چاپ رسیده است.

همچنین خاطره ای از همسر شهید خانم غاده جابر نیز منتشر گریده است.

دانلود : 7 (4).pdf