حکم انتصاب آقای مصطفی چمران به سمت وزیر دفاع ملی | ۸ مهر۱۳۵۸

بسمه تعالی‌
جناب آقای دکتر مصطفی چمران
طبق پیشنهاد نخست وزیر دولت موقت و تصویب کلی شورای انقلاب نسبت به هیات وزیران، جنابعالی به سمت وزیر دفاع ملی منصوب می‌شوید. از خداوند متعال توفیق دولت موقت و جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده‌اید و جلب رضای ذات مقدسش را خواهانم.
روح الله الموسوی الخمینی‌


جلد 10 صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه 163