حکم انتصاب آقای مصطفی چمران به سمت وزیر دفاع ملی | ۱۶ آبان ۱۳۵۸

بسمه تعالی‌
جناب آقای دکتر مصطفی چمران
طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر دفاع ملی منصوب می‌شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده‌اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.
روح الله الموسوی الخمینی‌


جلد ۱۰ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه 507